Básně
Cestopisy, průvodce
Citáty
Dětské knihy
Eseje a úvahy
Fantasy
Historické romány, novely, povídky
Hobby
Hudební
Knihy pro dívky
Knihy pro ženy
Krimi
Kuchařky
Literatura faktu
Myslivost a příroda
Osobnosti
Ostatní
Regionální
Snáře, proroctví
Učebnice
Vesnické romány
Vtipy a humorné publikace
Rytíř z pomezního hvozdu
Pavel B. Elbl

Popis:Mocný příslušník aristokracie českých zemí pan Přibyslav z Křižanova, jehož životní osudy se odehrávaly v průběhu první poloviny 13. století, se nepochybně zařadil mezi nejvýznamnější představitele šlechtických a společenských elit upevňujícího se přemyslovského království. Tuto skutečnost dosvědčuje doložitelné zastávání vysokých úřadů v rámci moravského zemského uspořádání. Jedná se především o Přibyslavovo působení v kastelánských úřadech na hradě Veveří, doložené k rokům 1238 a následně v překotně se rozvíjejícím Brně, roku 1239. Nesporně významová sféra Přibyslavova života je charakterizována i faktem jeho otcovství, jehož prostřednictvím se „zasloužil“ o zrod páté příslušnice české rodiny svatých, své dcery Zdislavy, manželky vlivného severočeského Markvartice pana Havla z Lemberka. Vyspělé duchovní prostředí, vládnoucí v Přibyslavově rodině a prostředí brněnských mendikantských klášterů, se stalo pro mladou Zdislavu inspirujícím a formujícím podnětem k duchovní a charitativní činnosti, kterou později bohatě rozvinula v okolí severočeského hradu Lemberka. Tuto knihu lze také v jistém smyslu chápat jako pokus o přiblížení životních osudů příslušníků několika šlechtických rodů, které stály u zrodu žďárského cisterciáckého kláštera a několika prvních desetiletí jeho existence. Všechny tyto osoby byly buď přímými příslušníky rodiny Přibyslava z Křižanova, nebo s jeho rodem vešly ve spojení prostřednictvím sňatků, což je případ velmožů Bočka z Obřan a Smila z Lichtenburka. V tomto smyslu souvisí předkládaná monografie s knihou Smil z Lichtenburka, rytíř, velmož a zakladatel, vydanou nakladatelstvím Akcent v roce 2007.
Vazba V8 s přebalem
ISBN: 978-80-7268-583-7
Cena:219,- Kč
Koupit:
ks


« Zpět na výpis z kategorie «